Springspin (Evarcha flammata)
Springspin - Zuiko 20mm micro

 

Springspin (Evarcha flammata)
Springspin (Evarcha flammata) - Harskamp, Zuiko 20mm micro

 

Springspin (Evarcha flammata)
Springspin (Evarcha flammata) - Harskamp, Zuiko 20mm micro

 

Springspin (Marpissa muscosa)
Springspin (Marpissa muscosa) - Kortenhoef, Zuiko D 60mm macro

 

Springspin (Marpissa muscosa)
Springspin (Marpissa muscosa) - Kortenhoef, Zuiko D 60mm macro

 

Springspin (Marpissa muscosa)
Springspin (Marpissa muscosa) - Kortenhoef, Zuiko D 60mm macro